Tunnelmia Build 2017 -tapahtumasta


Tunnelmia Build 2017 -tapahtumastaOnsight oli tänä vuonna läsnä Microsoft Build –tapahtumassa devaajatiiminsä voimin. Tällä kertaa Buildin satoon kuului niin uusia tuotejulkistuksia kuin ominaisuuksia jo olemassa oleviin Microsoftin palveluihin ja teknologioihin. Seuraavassa on koostettuna Buildin parhaat palat – joita ei tänä vuonna oltu määrällä pilattu.

Pilveni on linnani

Edellisen vuoden tapaan Build ei ole varsinaisesti Azure-tapahtuma, vaikka Azure olikin tällä kertaa tavalla tai toisella koko ajan läsnä. Oli kyse sitten IoT:sta, tietokannoista tai uusista sovelluskehittäjien ominaisuuksista.

IoT:n saralla Buildissa tuotiin vahvasti esiin ajatusta älykkäästä reunasta, edgestä. Idea, jossa sovelluslogiikkaa sijoitetaan suoraan IoT-laitteisiin eikä pelkästään palvelimiin tai pilveen, itsessään ei ole uusi, mutta Azureen julkaistiin uusia edge-palveluita. Azure IoT Edge -nimen alle sisältyy mahdollisuus siirtää Azure Machine Learning-, Azure Stream Analytics-, Azure Functions-, Azure IoT Hub- ja AI-ominaisuuksia laitteistoon. Näitä hyödyntämällä laitteet voivat reagoida tapahtumiin nopeammin sekä käsitellä tai rajoittaa pilveen siirrettävää dataa.

Azuren palvelujen hallintaan saatiin uusi mobiilisovellus, joka on saatavilla Androidille ja iOS:lle. Sen ominaisuudet ovat verrattain rajalliset vielä, mutta ne kasvavat varmasti tulevien kuukausien aikana. Sillä voi esimerkiksi uudelleen käynnistää palvelimia. Tosin sovelluksesta löytyy myös Azuressa pyörivä bash-shelli. Samainen bash-shelli on käytettävissä myös tavallisella selaimella, mutta kukapa ei haluaisi käyttää vim:iä kännykällä.

Azure-sovellusten debuggaaminen helpottuu preview:ssa olevan Snapshot Debuggerin avulla. Tämä palvelu ottaa Azuren Appin kaatuessa kopion sovelluksen tilasta ja tallentaa sen pilveen. Sen avulla sovelluskehittäjä voi Visual Studiosta nähdä mitä sovelluksessa oikeasti tapahtui virheen sattuessa. Parasta snapshoteissa on se, että ne tarjoavat seikkaperäistä diagnostiikkaa tuotantokäytössä oleville sovelluksille, joiden virheiden tutkiminen on tavallisesti ollut melko hankalaa. Lisää tietoa snapshoteista löytyy täältä.

Microsoftin edellisessä Buildissa julkaisema Bot Framework laajenee kolmella uudella valmiilla kanavalla eri sovelluksiin. Näistä mielenkiintoisimpana nousi esille liitos Bing-hakukoneeseen, jonka avulla voidaan luoda sivustokohtaisia chat-robotteja suoraan hakusivulle. Google-tuki tulee toivottavasti myös myöhemmin.

Ja jos haluat käyttää pilvipalveluita ilman pilveä, sekin tulee onnistumaan. Nimittäin tulevan Azure Stackin avulla, joka on on-premises-versio Azuresta. Stack mahdollistaa Azuren palvelujen käyttämisen tilanteissa, joissa varsinaisen pilven käyttäminen ei onnistu joko teknisistä, liiketoiminnallisista tai lainsäädännöllisistä syistä johtuen.

…ja tietovarastoni

DocumentDB on kuollut, kauan eläköön DocumentDB. Siis osana Buildin suurinta tuotejulkistusta Azure Cosmos DB:tä. Cosmos DB on yleinen tietokantapalvelu maailmanlaajuisille sovelluksille, joilta vaaditaan suurta suorituskykyä ja joustavaa skaalautuvuutta. Cosmos DB yhdistää useita tietokantoja yhteen: Siinä toimivat niin DocumentDB, key-value -taulut kuin graafitkin. Tuettuja rajapintoja on useita SQL:stä Gremliniin ja MongoDB:hen. Cosmos DB:ssä suorituskyky ja saatavuus ovat etusijalla, eikä sitä suositella kriittisen datan säilytyspaikaksi. Cosmos DB kuuluu Azure-palveluiden ”ring zeroon”, eli se on jokaisessa uudessa datakeskuksessa heti mukana. Microsoft antaa Cosmokselle lupauksen neljästä SLA:sta palvelun saatavuuden, suoritustehon, latenssin ja datan yhtenäisyyden osalta. Myös aluekohtaiset, eri maiden lainsäädäntöjen noudattamisen mahdollistavat geo policyt löytyvät feature-listalta. Lisätietoja Cosmos DB:stä löydät täältä.

Azure SQL -tietokantapalveluun paljastettiin kourallinen uusia ominaisuuksia. Suurimpana yllätyksenä oli hallinnoidut instanssit, jotka mahdollistavat konesaleista löytyvien vanhojen SQL Server -palvelinten siirtämisen Azureen sellaisenaan. Tämä mahdollistaa Azuren tarjoamien etuuksien hyödyntämisen ilman muutoksia olemassa oleviin sovelluksiin tietokantatasolla. Muita uutuuksia on koneoppimisen tuki R- ja Python-kielillä, graph processing, tehokkaampi kyselyjen optimointi ja suorituskyky, automaattinen virheistä palautuminen sekä pitkäkestoiset varmuuskopiot. Sokerina pohjalla Azure SQL:ssä on tästä lähtien uusissa tietokannoissa tallennetun datan salaus päällä. Ominaisuus itsessään ei ole uusi, mutta ainakaan nyt sen käyttöönotto ei voi enää vahingossa unohtua.

Azuren Database-as-a-service tarjonta kasvoi MySQL- sekä PostgreSQL-tietokantojen tullessa saataville palveluna. MySQL-kannat ovat olleet aiemminkin saatavilla, mutta ne ovat tulleet Azuren partnerin kautta. Nämä hallinnoidut tietokannat ovat hyvä vaihtoehto, sillä ne vapauttavat tietokannan käyttäjät asioista kuten varmuuskopiot ja saatavuuden varmistus. Azure hoitaa tämän kaiken, ja ne ovat lisäksi todella nopeita ottaa käyttöön.

Heille, jotka ovat siirtämässä tietokantansa pilveen, mutta haluavat samalla päivittää skeemansa nykyaikaan, Microsoft julkisti uuden palvelun: Azure Database Migration Servicen (DMS), sekä uudistuksia vanhaan Data Migration Assistant -ohjelmaan (DMA). DMA:n tulevassa versiossa ohjelma osaa verrata olemassa olevan SQL Server -tietokannan skeemaa Azure SQL:n tukemiin ominaisuuksiin, ja antaa seikkaperäiset ohjeet miten kukin yksittäinen poikkeama voidaan korjata. Korjattu skeema voidaan ajaa suoraan DMA:sta kohdetietokantaan. DMS on Azure-palvelu joka kopioi lähdekannasta kaiken datan kohdekantaan striimaamalla. Lähdekanta voi olla joko SQL Server, Oraclen tietokanta tai MySQL. Buildissa näytetyssä demossa 450 megatavun tietokanta siirtyi Azure SQL:ään muutamassa minuutissa. Siirron aikana DMS avaa tietokantojen välille VPN-tunnelin, jolloin data pysyy salattuna. Vaatimuksena siirrolle tosin on, että lähdekannan tulee olla Azure-palvelun tavoitettavissa internetistä käsin. DMS on toistaiseksi limited preview:ssa, joten sen hyödyntäminen ei ole vielä mahdollista.

Kehitä tai kuole

Build on ennen kaikkea sovelluskehittäjille suunnattu tapahtuma, joka näkyi verrattain suuressa määrässä kehittäjille suunnatuissa julkistuksissa. Erityisesti vuosi sitten julkaistu .NET Core ja sen laajennukset saivat paljon huomia uusien versiojulkistusten myötä.

Sovelluskehittäjille .NET Standard 2.0 tuo entistä isomman rajapinnan sovelluskirjastoille, jotka pystyvät tukemaan montaa erilaista alustaa. Uusin .NET Framework sekä .NET Core 2.0 tukevat versiota 2 standardista. .NET Core 2.0 on nyt preview:ssä. 70% olemassa olevista kirjastoista NuGet:ssa ovat yhteensopivia .NET Standard 2.0:n kanssa. Niiden muuntaminen .NET Standardiin tarkoittaisi, että ne voitaisiin ottaa käyttöön myös .NET Core 2.0-projekteissa, ja tätä kautta voivat saavuttaa myös Mac- ja Linux-laitteet.

Uudesta web-kehitysalustasta ASP.NET Coresta julkaistiin 2.0 Preview 1, joka ei nimensä mukaisesti ole vielä valmis julkaisu. Se sisältää paljon uusia ominaisuuksia jotka helpottavat kehittäjien elämää. Uutena ominaisuutena mm. Razor Pages, joka mahdollistaa sivujen tekemisen Razorilla ilman kontrollereja ja malleja. Suorituskykyä on myös parannettu, uusin versio saavuttaa nyt 558,000 pyyntöä sekunnissa Plaintext-testissä.

Siihen liittyen myös Entity Framework Coresta julkaistiin 2.0 Preview 1, jota puolestaan käytetään tietokantojen hyödyntämiseen millä vaan alustalla. Esityksessä käytettiin muun muassa SQLite-kantaa Raspberry Pi:llä, jossa oli Windows 10 IoT Core. Mainittavia uusia ominaisuuksia ovat mm. globaalit kyselysuodattimet, joustavat mäppäykset mallin ja kannan välillä, sekä Context Pooling. Globaaleilla suodattimilla voidaan esimerkiksi varmistaa, että käyttäjä näkee aina ainoastaan hänen tiliinsä tai organisaatioonsa kytketyn datan. Context Pooling-ominaisuus mahdollistaa korkeamman suorituskyvyn konteksti-instanssien uudelleenkäytön ansiosta.

Erittäin suositusta reaaliaikaisen web-kommunikaation SignalR-kirjastosta on myös tulossa uusi versio ASP.NET Corelle. Toisen vuosineljänneksen lopussa tai kolmannen neljänneksen alussa siitä tulee ensimmäinen preview-versio yhdessä ASP.NET Core 2.0:n julkaisun kanssa. Uusi versio tekee monta asiaa paremmin kuin aiempi versio, mm. sovelluksen skaalaus onnistuu helpommin, sekä koko kirjasto toimii protokolla-agnostisesti. Näin voidaan esim. toteuttaa raaka TCP-yhteyden yli toimiva SignalR-palvelin. Binääriformaatti on nyt vakio, mikä tarkoittaa että websocket-yhteyden yli voidaan välittää erittäin tiukkaan pakattua dataa esim. Protobuf-formaatilla.

SharePoint Framework laajenee tuoden uusia ja kovasti kaivattuja ominaisuuksia SharePoint Onlinen räätälöintiin. Ensimmäisenä julkaistiin SPF-web partien väliset yhteydet, joilla sivulle upotetut palikat saadaan juttelemaan keskenään. Suurempana uudistuksena tuli SPF extensionit, jotka mahdollistavat skriptien upottamisen sivulle tarkkaan määriteltyihin kohtiin. Näiden avulla voidaan tehdä räätälöintejä sivustokokoelman, sivuston sekä luettelon tasolla. Laajennuksilla onnistuu myös luetteloiden näkymien sekä kontekstivalikkojen räätälöinti. Tulossa on myös helpommin käytettävä OpenID-tuki sekä monipalstaiset web part-sivupohjat. Julkaisupäivä pilveen ei ole vielä tiedossa. SharePoint 2016:ssa näitä herkkuja voidaan odotella Feature Pack 2:ssa, vaikka on premises -ympäristöissä vastaavat räätälöinnit ovatkin olleet muilla keinoin mahdollisia jo vuosikausien ajan.

Ikkunat auki

Kaiken edellä mainitun jälkeen Buildista jäi käteen vielä kourallinen julkistuksia Windowsista. Toisessa keynotessa julkaistiin Windows 10 Fall Creators Update, joka tuo lisää ominaisuuksia Windows 10-käyttöjärjestelmään. Päivitys on nyt saatavilla rekisteröityneille Insidereille. Sen arvioitu julkaisupäivä muulle maailmalle on syyskuu 2017. Uutena ominaisuutena mm. Windows Timeline, joka mahdollistaa sovellusten käytön jatkamisen myöhemmin. Windows siis muistaa mitä sovelluksia olet käyttänyt, kuten myös niiden tilan. Voit esimerkiksi avata aiemmin auki olleen PowerPoint-esityksen yhdessä nettiselaimen ja siinä olleiden sivujen kanssa. Parastahan tässä on, että kokemus toimii laitteiden yli. Eli jos käytit yhdellä Windows-laitteella sovelluksia, ne ilmestyvät Timelineen myös toisella laitteella!

Uutena sovelluksena Windows 10 saa videoeditorin nimeltään Remix 3D. Tällä sovelluksella voidaan koota videoita useiden henkilöiden ottamista kuvista ja videoista. Sovellus osaa mm. lisätä sopivaa musiikkia tai 3D-malleja videoihin. Keynotessa tätä esiteltiin mm. muuttamalla potkaistu jalkapallo tulipalloksi joka räjähti osuessaan maaliin. Sovellus vaikuttaa erittäin helppokäyttöiseltä.

Mahdollisesti Microsoftin aiempien bash-kokeilujen innoittamana Windows 10:n sovelluskaupasta löytyy nyt Ubuntu-käyttöjärjestelmä, ja OpenSuSe sekä Fedora tulevat seuraamaan perästä. Nämä ajetaan Windowsin sisällä sandboxissa, ja ne voivat olla vaikka kaikki auki yhtä aikaa. Linuxin ajaminen Windowsissa ei ole jäämässä pelkän kuriositeetin tasolle, sillä Visual Studioon on tulossa erityiset työkalut Linux-sovelluskehitykseen. Luvassa on mm. mahdollisuus Linux-koodin debuggaamiseen silloin, kun sitä ajetaan sandboxissa.

Paljon kaikenlaista siis mahtui Buildiin tänäkin vuonna, eikä tämäkään ollut kuin katsaus osaan tapahtuman sisällöstä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan mitä loppuvuoden tapahtumat tuovat tullessaan!

Kirjoittajista

Joonas Äijälä

Senior Developer, MCSD, MCSA
joonas.aijala-ät-onsight.fi

Sovelluskehittäjä, MCSD, MCSE, MCT
joonas.westlin-ät-onsight.fi

 

 Onsightin toimitusjohtaja, senior konsultti. Erityisosaamisena Microsoft Azure, SharePoint ja Office 365. Sähköposti: antti@sulava.com, Twitter: @anttiroine