TYÖ 2.0 – Lupa tehdä fiksummin!


TYÖ 2.0 – Lupa tehdä fiksummin!Virpi E-PVirpi Einola-Pekkinen toimii kehittämispäällikkönä Valtiovarainministeriössä. TYÖ 2.0 on kehittämisprosessi fiksumman työn puolesta.

LinkedIn

Lokakuussa vietettiin Kansallista etätyöpäivää teemalla #fiksumpityö. Viesti siitä, että työn tekemistä ei katsota vain toimistolla tai kotona tapahtuvaksi, on mielestäni tervetullut! Fiksumpi työn tekeminen ei ole sidottu paikkaan. Jokaisella, tekipä minkälaista työtä tahansa, on mahdollisuus miettiä, ”miten voisin tehdä työtäni fiksummin, jostakin uudesta tulokulmasta, uusien kumppaneiden kanssa, eri tavalla kuin ennen jne.”. Juuri tähän pureutuu TYÖ 2.0.

Fiksu tapa tarkoittaa eri töissä eri asioita. Olemme ihmisinä ja organisaatioina erilaisia. Siksi yksi ja sama malli ei sovi kaikille. Työn tekemistä pitääkin yhä enemmän personoida: niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Kun yhteinen tavoite on kaikille kirkas, voidaan parhaiden keinojen löytämiseen antaa runsaastikin vapausasteita.

Fiksuun työn tekemiseen liittyy aina, että:

  • katsotaan asioita asiakkaan näkökulmasta
  • tehdään yhdessä
  • jaetaan tietoa ja osaamista
  • hyödynnetään uusia työvälineitä ja uudenlaisia työympäristöjä sekä
  • kokeillaan uusia tapoja toimia.

Tavoitteenamme on saada aikaan kustannussäästöjä, suorituskyvyn nousua ja nopeammin tuloksia synnyttäviä toimintamalleja: enemmän vähemmällä. Tunne siitä, että asiat etenevät ja saadaan aikaan, parantaa myös motivaatiota ja työhyvinvointia.

Valtionhallinolla on monenlaisia asiakkaita. VM:n näkökulmasta asiakas on usein koko suomalainen yhteiskunta. Tällöin asiakaslähtöisyys tarkoittaa erityisesti sitä, että asioita valmistellaan kokonaisuutta ajatellen, ei osaoptimoiden. Fiksua on kaikin tavoin pyrkiä poistamaan erilaisia esteitä järkevän toiminnan tieltä. Esteitä voi olla esim. säädöspuolella, mutta uskallanpa väittää, että useimmiten esteet löytyvät omien korviemme välistä: kuvittelemme, että tekemisemme on säädellympää kuin se itse asiassa onkaan. Emme ymmärrä toimia fiksusti!

Valtiovarainministeriö on yhdessä Valtiokonttorin, Valtorin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa käynnistänyt TYÖ 2.0 –nimellä kulkevan kehittämisprosessin. Tarkoituksemme on näin yhteisvoimin osoittaa, että valtionhallinnolla on sekä potentiaalia että kykyä ja halua olla mukana tuottavuusloikan ottamisessa uudistamalla omia tapojaan toimia. Mukaan kutsumme kaikki valtionhallinnon organisaatiot. Moni onkin jo pitkällä, samaan aikaan, kun osa vielä pohtii, ”koskeeko asia meitäkin”.

Haluamme viestiä, että työ ei ole ”paikka, jonne mennään” vaan ”asia, jota tehdään”.

Tarkastelussa ovat työnteon kaikki ulottuvuudet: fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen. Uskomme, että positiivinen työntekijäkokemus johtaa positiiviseen asiakaskokemukseen, ja päinvastoin.

Muutos edellyttää aina kykyä kyseenalaistaa, rohkeutta kokeilla uutta. Tarvitaan myös luottamusta siihen, että työntekijät haluavat tehdä työnsä hyvin ja saada aikaan parasta mahdollista tulosta, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Yksi hallitusohjelman painopistealueista on digitalisaatio. Jotta se etenisi kaikkien kannalta mielekkäällä tavalla, on meidän jokaisen, niin organisaatioina kuin yksilöinä, muutettava omia ajattelu- ja toimintamallejamme. Voimme onnistua vain, kun suhtaudumme joustavasti ja avoimesti uuteen sekä panostamme ihmisiin, osaamiseen ja toimintakulttuuriin.