Irja Dideriksen

Irja Dideriksen

Consulting & Training

Helsinki

Irjalla on laaja kokemus vaativista järjestelmien kehittämis- ja käyttöönottohankkeista paikallisissa sekä globaaleissa ympäristöissä. Hän on toiminut asiantuntijana useissa uusien toimintamallien sekä uuden teknologian käyttöönottoprojekteissa. Irjan erikoisosaamista on tietotyön digitalisointi sekä SharePoint-ympäristöjen käyttöönottoprojektit, joissa hän toimii asiantuntijana, projektipäällikkönä ja kouluttajana.

Sertifioinnit ja koulutus

Accelerating Office 365 Adoption with Productivity Solution

Projektipäällikkökoulutus, Talent Partners

Laatupäällikkökoulutus, Laatukeskus  Global

Leadership, Pertec Consulting JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto)

Esimieskoulutus, Talent Partners


Erityisosaaminen

  • Tietotyön digitalisointi
  • O365-palvelujen konseptointi
  • Muutosjohtaminen
  • Palvelumuotoilu
  • SharePoint-ympäristöjen käyttöönottojen suunnittelu ja toteutus
  • Koulutus
  • Projektinhallinta