Laura Kokkarinen

Laura Kokkarinen

Senior Developer

Kuopio

Laura työskentelee Sulavalla sovelluskehittäjänä. Laura on työskennellyt SharePoint-ympäristöjen parissa vuodesta 2011 lähtien, keskittyen räätälöintien ja integraatioiden toteutukseen sekä ympäristöjen ylläpitoon. Nykyään Laura toteuttaa ratkaisuja myös O365- ja Azure-ympäristöihin, rakentaen monipuolisesti niin erilaisia räätälöintejä, integraatioita kuin kokonaisia web applikaatioita.

Sertifioinnit ja koulutus

MCSA: Web Applications, Microsoft Certified Professional, Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Scrum Alliance: Certified Scrum Master

Useita Microsoft-teknologioihin liittyviä kursseja


Erityisosaaminen

  • Ohjelmistokehitys ja ongelmanratkaisu
  • SharePoint-pohjaisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus
  • SharePoint-ympäristöjen ylläpito ja virhetilanteiden selvitys