Outi Kalska

Outi Kalska

Consulting & Training

Helsinki

Outi tuntee loppukäyttäjäpään tarpeet ja haasteet modernin työn murroksessa. Outi keskittyy ratkaisemaan yritysten haasteita Microsoft 365 -palveluiden parissa, joista erityisesti Sharepoint Online-, Planner-, Teams-, Office- ja Outlook-palveluista sekä tietoturvaratkaisuista hänellä on perinpohjainen tuntemus.

Hän tukee yritystäsi modernin työn koulutus-, käyttöönotto- ja määrittelytarpeissa sekä tietoturvan osalta.

 

Outilla on sujuva suomen-, ruotsin- ja englanninkielentaito.

Erityisosaaminen

  • Kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen
  • Kyky asettua erilaisten käyttäjien asemaan ja heidän tukemisensa uuden omaksumisessa ja työtapojen muutoksessa
  • Sisäisen viestinnän ratkaisut ja työkalut (Yammer, Teams, Outlook ja SharePoint)
  • Intranetit, extranetit, kollaboraatio, dokumentinhallinta ja Office-työkalut
  • Kouluttaminen (suomi, ruotsi, englanti) ja loppukäyttäjätuki
  • Projektinhallinta, määrittely, käyttöönotto ja loppukäyttäjäkoulutus
  • M365-tietoturvaratkaisut