Työpajoja ja asiakaskohtaamisia – match made online

lightbulb


Työpajoja ja asiakaskohtaamisia – match made onlineMiltä kuulostaa ajatus pitää päivässä kolme online-tapaamista, joista ensimmäinen on kolmen tunnin, seuraava tunnin ja viimeinen neljän tunnin mittainen? Sanalla sanoen: hyvältä. Mutta hyvältä vain, mikäli palaveri on etukäteen suunniteltu hyvin, tauotettu hyvin ja kaikki osallistujat osaavat kuunnella ja pyytää puheenvuoroa. Lisää hyviä ohjeita ja vinkkejä löydät kollegani blogista.

Syksyllä 2019 aloitimme pitämään asiakkaillemme tietoturvatyöpajoja, vuoden vaihteessa 2020 työpajat laajenivat koskemaan Microsoftin säännöstenmukaisuus- ja SIEM-ratkaisuja.
Tämän kuun alusta alkaen olemme tehneet kyseisiä työpajoja ainoastaan Teamsin avulla, ymmärrettävistä syistä. Yhtään työpajaa ei toistaiseksi ole peruttu tai siirretty. Päinvastoin asiakkaat ovat olleet huolissaan siitä, että saadaanhan työpajat toimitettua kuten alun perin oli sovittu.

Koronavirus ja nopeasti muuttunut työntekemisen malli

 

Teams on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi työpajojen hoitamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi yhteinen aika on löytynyt helposti, koska palaverien väliin ei ole tarvinnut huomioida tuntien siirtymiä eri asiakkaiden toimipisteiden välillä. Ja kun vielä ennen palaverin alkua sovitaan tauoista ja palaverin etenemisestä, työpajat on tehty pysyen hyvin sovittujen aikataulujen sisällä.

Miksi asiakkaamme sitten ehdottomasti haluavat pitää nuo työpajat ajallaan? Syitä löytyy monia, mutta päällimmäisinä ovat tarve ymmärtää miten Microsoftin ratkaisut integroituvat toisiinsa, mihin ratkaisuja voidaan käyttää, mitä olisi huomioitava käyttöönottovaiheessa ja millaisia uusia prosesseja asiakkaiden itse tulisi pohtia. Työpajoissa emme suinkaan keskity vain tuotteen tai ratkaisun esittelyyn vaan kuuntelemme tarkkaan, millaisia ongelmia asiakas itse on identifioinut ja pyrimme ensisijaisesti vastaamaan näihin huoliin nopeasti ja tehokkaasti muuttunut globaalitilanne huomioiden.

Mitä mieltä sitten asiakkaat ovat olleet toimitetuista työpajoista? Ehkä se, että Sulava valittiin yhdeksi Microsoftin Security 20/20 Partner Award -finalistiksi kertoo sen, että asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä työpajoihin ja niiden sisältöihin. Meille Sulavalla työpajat ovat olleet oiva tapa kohdata asiakkaitamme uudessa kontekstissa ja luoda syventäviä suhteita asiakkaiden kanssa. Palautteesta päätellen moni asiakkaamme on kokenut saman.

Jatkamme koko kevään ja kesän alkupuolen työpajojen pitämistä sekä asiakkaidemme kohtaamisia uusilla alueilla. Henkilökohtaisesti koen nämä työpajat tärkeinä asioina sekä mahdollisuuksina kehittää itseäni kuuntelemalla asiakkaitamme. Työpajoissa voimme yhdessä käsitellä ja ratkoa yritysten tarpeita, huolia ja näkemyksiä tietoturvasta ja säännöstenmukaisuudesta. Työpajat lisäävät yritysten tietotaitoa ottaa investoidut ratkaisut nopeasti hyötykäyttöön ja luopua vanhoista ratkaisuista, jotka eivät integroidu muihin tuotteisiin muuten kuin manuaalisella työllä, joka ei voi olla enää osa toimivaa tietoturvallista ympäristöä.

Työpajoja, joita erityisesti juuri nyt toimitamme ovat tietoturva, vaatimustenmukaisuus ja SIEM. Lisätietoja työpajoista saat kysymällä lisää myynniltämme.Senior Consultant, ICT & Cyber Security. Marko has been working in the field of IT in several national and international companies over 20 years in several roles. Currently he is also a researcher at Tampere University, Social Sciences, writing his doctoral dissertation on cybercrime and cybercrime victimization from social psychological viewpoint. Senior Consultant, ICT & Cyber Security. Marko on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja konsultointitehtävissä, vastannut palveluliiketoiminnasta sekä toiminut kouluttajana. Sähköposti: marko.mikkola@sulava.com