Työttömäksi vai tuottavaksi?


Työttömäksi vai tuottavaksi?Suomalaisten hyvinvointi perustuu taloudelliselle toimeliaisuudelle, yritysten tuottamiin tuotteisiin, palveluihin ja lisäarvoon. Jos haluamme menestyä globaalissa kilpailussa ja säilyttää hyvinvoinnin, kansantalouden kokonaistuotannon on lisäännyttävä.

Kokonaistuotanto muodostuu tehdyn työn määrän ja tuottavuuden tulona, joten tuotannon muutos – talouskasvu – määräytyy tuottavuuden kehityksen ja työn määrän muutoksen yhteisvaikutuksesta.

Päinvastaiseen tähtäävistä valtiovallan toimenpiteistä huolimatta Suomi ikääntyy ja työntekijöitä on jatkossa vähemmän. Tuottavuuden kehityksen täytyisi kompensoida laskevien työtuntien vaikutus ja sen lisäksi lisätä kokonaistuotantoa.

Tuoreiden kirjoitusten, kuten ETLAn tutkimusjohtaja Mika Malirannan EVA Analyysi: Suuri kuoppa – Suomen hyvät työllisyysluvut kätkevät tuottavuuden romahduksen, mukaan suomalainen tuottavuuskehitys on kuitenkin viime vuosina ollut kaikkea muuta kuin nouseva.

Teknologia apuun!

Suomi on ollut eturintamassa ottamassa monta tuottavuutta lisäävää teknologiaa käyttöön. Kännykät, internet-osoitteet, verkkopankit ja monet muut helposti mitattavat asiat osoittivat etumatkaamme vuosituhannen vaihteessa. Onko kehitys jatkunut suotuisana viime vuodet? Jos tuottavuutemme on tosiaan romahtanut, on aiheellista miettiä mikä on ollut IT:n rooli muutoksessa.

IT-investointien vaikutusta tuottavuuskehitykseen on vaikea osoittaa kansantalouden tasolla. Tuntuisi kuitenkin luonnolliselta olettaa, että ainakin tietointensiivisillä toimialoilla riittävä investointitaso on välttämätön edellytys hyvälle tietotyön tuottavuudelle.

Minkälaisia ovat hyvät IT-investoinnit? Toimivat tietoliikenneyhteydet, toimisto- ja mobiilikäyttöön soveltuvat päätelaitteet, modernit käyttöjärjestelmät ja perusohjelmistot sekä liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät ovat turvallisen kuuloisia sijoituksia.

Mikä toimintakulttuuri?

Jos käytät Windows XP:tä ja vuosikymmenen takaista toimisto-ohjelmistoa, on syytä kysyä olisiko päivitys paikallaan perustuottavuuden turvaamiseksi. Useimmissa suomalaisissa organisaatioissa osataan tehdä tämänkaltaiset arvioinnit ja perustellut päätökset.

Tietotyön hyvään tuottavuuteen tarvitaan kuitenkin muutakin kuin ajanmukaiset välineet. Keskeistä on välineiden käytön osaaminen, sekä yksittäisen ihmisen tiedot ja taidot että koko organisaation toimintakulttuuri. Jos tehostat uusimmilla härveleillä pirstaleisen tiedon kopiointia suuntaan ja toiseen, et luultavasti lisää organisaatiosi tuottavuutta.

Epäilen, että suomalaisten organisaatioiden tietotyön toimintakulttuuri ei ole kaikilta osin ajan tasalla. Tämän vuoksi merkittävä osa tuottavuushyödyistä jää saavuttamatta eikä IT-investointien kannattavuus ole kohdallaan. Tarkasta oma tilanteesi vaikkapa seuraavilla peruskysymyksillä:

  1. Ovatko kaikki työssäsi tarvitsemasi tiedot ja ohjeet helposti saatavillasi?
  2. Onko tiimityö ja tiedon jakaminen helppoa ja hauskaa?
  3. Onko työntekosi ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatonta?
  4. Saatko vaivatta selville mitä muut ihmiset organisaatiossasi tekevät?

Hyvä taso edellyttää että vastaus kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin on vahvan myönteinen. Tällöin tietotyöympäristö on kunnossa ja tuottavuushyödyt saavutettavissa.

Yksin tietotyöllä ei ratkaista suomalaisia tuottavuushaasteita eikä välttämättä edes kompensoida ikääntymisen vaikutuksia. Tietotyön tuottavuuden varmistaminen on kuitenkin helppo ja edullinen keino vaikuttaa koko organisaation toimintaan.