Uusi sulavalainen Dmitri Lajdinen esittäytyy


Uusi sulavalainen Dmitri Lajdinen esittäytyyDmitriLajdinen-012 (1)Tietotekniikka ja idealismi eivät aina sovi yhteen. Harvemmin rajoittavana tekijänä on kuitenkaan teknologia. Ripaus ajan patinaa sekä rajoittava budjetti perinteiseen infrastruktuuriin, niin resepti muutosvastarinnalle on valmis.

Tuotevalmistajien jatkuvat versiopäivitystarpeet, niin sovelluslisenssien kuin laitehankintojen osalta, ohjaavat yhteen suuntaan – ulkoistukseen. Trendi on sittemmin ottanut tuulta alleen ja tietotekniikan 90-luku on syntynyt.

Vastuuntuntoiset ulkoistuspalvelun toimittajat ovat parantaneet tarjoamaansa sekä palvelualttiuttaan, ja asiakkaat ovatkin olleet kutakuinkin tyytyväisiä. Mikäli on ollut ongelmia, on toimittajaa voitu aina vaihtaa – lyhyet ulkoistussopimukset antavatkin mahdollisuuden makustella toimittajia. Ulkoistusasiakkaat ovat saaneet keskittyä toimintansa kehittämiseen estämisen ja korjaamisen sijaan.

Tietoliikenneyhteydet sekä päätelaitteet ovat saaneet enemmän puhtia ja termistöön on lisätty mobilisaatio sekä digitalisaatio – siirryttiin nykyaikaan. Perinteinen ulkoistustoiminta ei enää houkuta asiakkaita. Liian raskaat transitioprojektit sekä palveluntarjoajan tarjoama ympäristön vakauttaminen tuntuvat kuin ympäristön kehitys pysäytettäisiin.

Monet asiakkaat ovatkin siirtyneet monitoimittajaympäristöihin. Markkinointi on löytänyt SaaS-, IaaS- ja PaaS -palvelut siinä missä tietotyöntekijät ovat ostaneet palveluja samalla mallilla jo vuosia.

Olen päässyt seuraamaan kehitystä palveluntarjoajan näkökulmasta. Olen se idealisti, joka ei sovi aina yhteen tietotekniikan kanssa – näin siis ennen. Löysin paikkani pilvipalveluiden parista sattuman kautta, kuten asiakkaatkin – tarpeen myötä.

Ulkoistuspalvelun tarjoajat hakevat ratkaisuja oman konesalinsa sekä ydintoimintansa ulkopuolelta saavuttaakseen saman, jonka pienet ja ketterät konsultointiyritykset sekä asiakkaat ovat huomanneet jo vuosia sitten – pilvipalvelut ovat monitoimittajamallisia luonteeltaan. Tuotteet ja toimitustavat voidaan yhdistää pilvi- tai hybridimalliin, yhteen tai erikseen, laajentaa tai kaventaa ilman erillisiä sopimusneuvotteluja tai raskaita transitioprojekteja. Kattavuus on tietenkin myös ylivertainen ainakin suurimmilla alustantarjoajilla.

Luonteeltani olen ongelmanratkoja sekä uusien toimintatapojen etsijä. Olen tehnyt töitä virtualisoinnin, järjestelmänhallinnan sekä sovellusjulkaisujen parissa. Sulavalla tulen työskentelemän Microsoft Azuren kimpussa.

Toivonkin asiakkailta haasteita, uusia ongelmia tai ihan vaan näkemyksiä pilvipalveluiden tulevaisuudesta ja niiden sopivuudesta asiakkaan ympäristöön.

Näin siis taiteilijat ja tietotekniikan ammattilaiset ovat viimein samassa lähtöruudussa – meillä on edessämme tyhjä kangas vailla ideointia.