Uusi sulavalainen Otso Kasanen esittäytyy


Uusi sulavalainen Otso Kasanen esittäytyyOlen monimuotoisten start-up- ja opiskelukokemuksien jälkeen liittynyt Sulavan tiimiin työskentelemään Office 365-tuotteiden, modernien työtapojen sekä Sulavan markkinoinnin pariin.

Hienointa uudessa työssäni on pilvityökalujen organisaatioille mahdollistamat uudet, modernit työtavat ja haaste niiden juurruttamisesta. Jokaiseen uuteen työtapaan ja työkaluun liittyy olennaisesti organisatorinen muutos, mutta miten liikemaailmassa hoettu ”muutosjohtaminen” tulisi nähdä?

Kyseiseen sanaan liittyy useita mielikuvia: Se on akateemikkojen ja hurmoskonsulttien mahdollisuus brassailla uusilla viitekehyksillä. Se on johtajien Mt. Everest ja suorittavalle portaalle kiertoilmaus YT-neuvotteluista. Näillä mielleyhtymillä on ikävä tapa mystifioida ja monimutkaistaa sama muutos, minkä keskellä elämme, halusimme tai emme, organisaatioina ja yksityisinä ihmisinä jatkuvasti.

Miten sitten ajatella muutosta yksinkertaisemmin ja ymmärrettävästi kontekstissa, jossa toimimme Sulavan kanssa?

Ensinnäkin, jotta muutos onnistuu, tarvitaan ylimmän johdon vankkumattoman tuki. Väitän, että tässä kontekstissa investointi muutosjohtamiseen kannattaakin nähdä IT-investoinnin suojauksena. Ymmärrettävää toki on, että johtaja ei katso aiheelliseksi puuttua esimerkiksi tiedostojen jakotapaan – hänen kuitenkin tulisi. Ilman yhteisiä juurrutettuja toimintatapoja investointi kalliisiin modernien työkalujen lisenssimaksuihin ei kanna hedelmää tuottavuuden nousemisen muodossa.

Toiseksi, onnistuneen työtapamuutoksen läpivienti ei välttämättä tarvitse Harvard Business Schoolin uusimpia viitekehyksiä tai sateentekijää. Välttämättömiä tekijöitä onnistumiselle ovat johdon vankkumaton tuki ja sitoutuminen, aika ja kärsivällisyys sekä jatkuva koulutus.

Odotan innolla, että pääsen muiden sulavalaisten kanssa auttamaan asiakkaitamme näiden uusien ja jännittävien työtapojen kanssa.