Uusi Sulavalainen Raisa-Johanna Auvinen esittäytyy


Uusi Sulavalainen Raisa-Johanna Auvinen esittäytyyraisaOlen Raisa-Johanna Auvinen ja liityin Sulavan joukkoihin viikko sitten. Taustani on Microsoftilta, jossa olen toiminut erilaisissa myynnin tehtävissä. Viimeisimmässä roolissani Microsoftin asiakasvastaavana minulla oli ilo päästä tekemään töitä menestyneiden suomalaisten yritysten kanssa heidän suunnitellessaan pilvipalveluiden hyödyntämistä, työtapojen uudistamista ja tehostamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Liittyminen Sulavan jengiin on tuntunut varsin kotoisalta, sillä sulavat työskentelytavat ovat pitkälti tuttuja Microsoftin läsnätyömallin tiimoilta.

Pilvipalvelut ovat tätä päivää, mutta olen vuosien varrella oppinut, että pelkkä käyttöönotto ei yksinään riitä. Pitää olla valmis haastamaan vanhat toimintatavat ja kehittämään uusia, jotta tehdyistä investoinneista saadaan paras hyöty irti. Tietotyön tehokkuus ja tuottavuus ovat vain osittain kiinni valitusta teknologiasta tai it-projektin toteutuksen laadusta. Paras lopputulos saavutetaan huolellisella suunnittelulla ja varmistamalla, että projektin tavoitteet tukevat ja tehostavat organisaation toimintaa. Kuinka henkilöstö saadaan motivoitua ja sitoutettua uusiin työkaluihin ja toimintatapoihin, on myös merkittävässä roolissa. Uusien ratkaisujen ja palveluiden (Office 365, Sharepoint, Lync, Yammer) käyttöönotto on onnistunut vain, jos käyttäjät kokevat palvelut omakseen ja tuntevat arkensa sujuvan muutoksen jälkeen mutkattomammin. Kannattaa käydä lukemassa Markon blogikirjoitus aiheen tiimoilta!

Miksi Sulava? Sulavassa minua inspiroi edelläkävijyys, oikeanlainen asenne ja tekemisen meininki sekä Sulavalaisten rautainen osaaminen. Haluan olla mukana inspiroimassa asiakkaitamme löytämään ja kehittämään uusia toimintamalleja arjen helpottamiseksi sekä kertomassa asiakkaillemme pilvipalveluiden hyödyistä ja auttamassa uusien työvälineiden käyttöön siirtymisessä.

Olethan yhteydessä, mikäli mietit mitä pilvipalvelut voisivat tarkoittaa sinulle!