Vuosihuollossa huolletaan sekä IT:tä että ihmisiä


Vuosihuollossa huolletaan sekä IT:tä että ihmisiäVuosihuolto

Oletko tietoinen siitä, että Lyncistä tulee Skype for Business seuraavan kuukauden aikana? Muutoksen yhteydessä sekä työasemiin asennettu Lync-sovellus että Office 365:n osana oleva Lync Online päivittyvät. Lyncin käyttäjälle tämä tarkoittaa uutta Skype for Business -sovellusta, joka päivittyy Lyncin verrattuna paitsi toiminnallisuudeltaan, myös ulkoasultaan. Office 365:n päässä Skype for Business tarkoittaa palvelinpäähän uutta toiminnallisuutta ja pääkäyttäjälle uusia mahdollisuuksia.

Kuten kaikki pilvipalvelut, myös Office 365 –palvelut kehittyvät hurjaa vauhtia. Pilvipalveluissa kehitys on jatkuvaa, enää ei odotella paria kolmea vuotta uuden version julkaisemista, vaan uusia ominaisuuksia ja muutoksia otetaan käyttöön jatkuvasti. Viimeisen vuoden aikana Office 365:een on tehty kymmeniä muutoksia, joista osa on ollut pieniä parannuksia, osa taas täysin uutta toiminnallisuutta tarjoavia mullistuksia. Oletko kuullut esimerkiksi Delvestä tai Office 365 Video –palvelusta? Onko pääkäyttäjä huomannut, että hallintakäyttöliittymä on muuttunut ja tarjoaa nyt uusia toimintoja palvelun hallintaan? Onko hän tietoinen siitä, että hakemistotietojen synkronointiin on uusi sovellus, AADSync?

Tämän jatkuvan muutoksen hanskaamiseksi Sulava on kehittänyt Office 365:ttä varten Vuosihuoltopalvelun. Vuosihuollon toinen puoli on päivittää pääkäyttäjien ja päättäjien tiedot uusimmista Office 365 -ominaisuuksista. Ja se toinen puoli onkin sitten varmistaa, että itse palvelussa on kaikki kunnossa. Vuosihuollon aikana Sulavan asiantuntijat tutkivat ja tarkastavat käytössä olevan Office 365 –ympäristön ja tekevät havainnoistaan huolto- ja päivityssuunnitelman. Tarkastuksen ja suunnitelman avulla voit varmistaa, että Office 365 -palveluissa on kaikki kunnossa ja palvelu toimii tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Vuosihuolto aloitetaan parin tunnin työpajalla, jossa käydään läpi asiakkaan ympäristöä ja tarkistettavia asioita, ja varmistetaan, että asiakkaalla on tieto siitä, mitä ollaan tekemässä, ja toisaalta Sulavan asiantuntijalla on tarvittavat käyttöoikeudet. Tämän jälkeen asiantuntijat tekevät tarkastuksen ympäristöön.

Tarkastuksen tulokset käydään läpi toisessa työpajassa, ja samassa yhteydessä Sulava kertovat uudistuksista ja muutoksista, joita Office 365:een on tullut sen jälkeen, kun se on otettu organisaatiossa käyttöön. Samalla käydään läpi myös tulevia muutoksia. Tämän toisen työpajan perusteella Sulavan asiantuntija tekee asiakkaalle päivityssuunnitelman uudistuneiden ja tulevien ominaisuuksien käyttöönotosta. Vuosihuollon lopuksi pidetään vielä kolmas työpaja, jossa käydään läpi päivitystä sekä jatkotoimenpiteitä.

Päivität autoasi säännöllisesti – miksi siis et päivittäisi myös IT:tä! Vuosihuolto päivittää sekä omat tietosi Office 365:n mahdollisuuksista, että käytössä olevan ympäristön ominaisuudet. Vuosihuolto kannattaa toteuttaa säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa, jotta sekä sinä että ympäristö pysytte ajan tasalla.Chief Sales Officer, Co-Founder. Sähköposti: harri.tervo@sulava.com