Vuosihuolto

Mistä on kyse?

Office 365 -palvelut kehittyvät hurjaa vauhtia. Palveluun tulee satoja uudistuksia ja ominaisuuksia vuosittain, mutta vain osa näistä tulee käyttöön olemassa oleviin Office 365 -ympäristöihin automaattisesti. Jotkin palveluista voivat vaatia niiden aktivointia tai pienimuotoista käyttöönottoa. Jotkin tulevista muutoksista taas on hyvä tiedostaa etukäteen, jotta käyttäjiä voidaan tiedottaa tulevista muutoksista ajoissa. Palvelut kuuluvat kuitenkin Office 365 -palvelun käyttömaksuihin, joten on tärkeää, että maksetusta palvelusta otetaan kaikki sen tarjoama hyöty irti.

Me Sulavassa seuraamme jatkuvasti Office 365-ympäristön kehitystä ja arvioimme uusien palveluiden soveltuvuutta erilaisiin käyttöskenaarioihin, olipa palvelun nimi Groups, Teams tai jokin nimeämättömistä tulevista palveluista. Haluamme välittää tämän tiedon luonnollisesti myös mahdollisimman hyvin asiakkaillemme ja tätä tarkoitusta palvelee Sulava Vuosihuolto.

Mitä mahdollistaa?

Tämän jatkuvan muutoksen hallitsemiseksi Sulava on kehittänyt Office 365:ttä varten Vuosihuolto-palvelun. Vuosihuollon tarkoituksena on kaksi asiaa:

  • päivittää pääkäyttäjien ja päättäjien tiedot uusimmista Office 365 -ominaisuuksista
  • varmistaa, että itse palvelussa on kaikki kunnossa

Mitä käytännössä?

Vuosihuollon aikana Sulavan asiantuntijat tutkivat ja tarkastavat käytössä olevan Office 365 -ympäristön ja tekevät havainnoistaan huolto- ja päivityssuunnitelman. Tarkastuksen ja suunnitelman avulla voit varmistaa, että Office 365 -palveluissa on kaikki kunnossa ja palvelu toimii tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Vuosihuolto aloitetaan parin tunnin työpajalla, jossa käydään läpi asiakkaan ympäristöä ja tarkistettavia asioita sekä varmistetaan, että asiakkaalla on tieto siitä, mitä ollaan tekemässä, ja toisaalta, että Sulavan asiantuntijalla on tarvittavat käyttöoikeudet. Tämän jälkeen asiantuntijat tekevät tarkastuksen ympäristöön.

Tarkastuksen tulokset käydään läpi toisessa työpajassa, jonka yhteydessä Sulava kertoo myös uudistuksista ja muutoksista, joita Office 365:een on tullut käyttöönoton jälkeen. Samalla käydään läpi myös tulevia muutoksia. Tämän toisen työpajan perusteella Sulavan asiantuntija tekee asiakkaalle päivityssuunnitelman uudistuneiden ja tulevien ominaisuuksien käyttöönotosta. Vuosihuollon lopuksi pidetään vielä kolmas työpaja, jossa käydään läpi päivitystä sekä jatkotoimenpiteitä.

Miksi Sulava?

Sulava on Suomen kokeneimpia Office 365-palveluyrityksiä. Konsulttimme seuraavat päivittäin Office 365-ympäristössä tapahtuvaa kehitystä ja etsivät asiakkaiden kanssa parhaita ratkaisuja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Vuosihuollon avulla sinäkin, vanha tai uusi Sulavan Office 365-asiakas, saat käyttöösi viimeisimmän tietämyksen Office 365 :sta.

Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia