Ihmiset

Aki Antman

Aki Antman

Aki on Sulavan perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Aki on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1992 lähtien ja hän on yksi Suomen arvostetuimmista IT-vaikuttajista. Sulavan projekteissa Aki osallistuu mm. uusien palveluiden innovointiin, tiekarttojen laatimiseen sekä asiakkaidemme johdon ja tietohallinnon sparraukseen.

Harri Tervo

Harri Tervo

Harri on Sulavan perustajaosakas sekä myynti- ja markkinointijohtaja. Harri on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1988 lähtien ohjelmistojen (Lotus, Borland, Microsoft) parissa. Harrilla on vankka kokemus myynnistä niin ratkaisu- kuin sopimuspuolella. Harri oli töissä Microsoftilla 19,5 vuotta ennen siirtymistään Sulavaan.

Raisa-Johanna Auvinen

Raisa-Johanna Auvinen

Raisa-Johanna toimii Sulavassa myyntipäällikkönä valikoiduissa asiakkuuksissa. Raisa-Johanna on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1997 lähtien ja hänellä on yli 8 vuoden kokemus ohjelmistomyynnistä. Raisa-Johanna on aiemmin toiminut Microsoftilla erilaisissa myynnin tehtävissä.

Antti Kirmanen

Antti Kirmanen

Antti on Sulavan perustajaosakas. Antin osaamisaluetta ovat erityisesti tietotyön kehittäminen ja uuden työnteon mallit. Antti työskenteli 15 vuotta Microsoftilla ennen siirtymistään Sulavaan ja hän tuntee erittäin laajalti Microsoftin tarjoamat välineet, sovellukset ja palvelut. Antti osallistuu Sulavan projekteissa mm. tiekarttojen laatimiseen, johdon ja tietohallinnon sparraukseen sekä Office 365 -käyttöönottojen suunnitteluun.

Hannu Järvikallio

Hannu Järvikallio

Hannu on Sulavan perustajaosakas. Hannu johtaa Sulavalla talous- ja hallintoasioita sekä vastaa HR-asioista. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisestä, erityisesti johtamisjärjestelmien ja tuottavuuden sekä asiakkuuden hallinnan kehittämisestä.

Kimmo Bergius

Kimmo Bergius

Kimmo on työskennellyt 13 vuotta Suomen Microsoftilla erilaisissa myynnin ja markkinoinnin teknisissä tehtävissä, ja viimeiset kaksi vuotta Enterprise-arkkitehtina Microsoftin konsultointiyksiköissä. Ennen Microsoft-uraansa hän oli kouluttajana ja konsulttina Bitwit-koulutusyksikössä, joten kokemusta Microsoft-pohjaisista IT-ratkaisuista on kertynyt jo yli 20 vuoden ajalta. Kimmon osaamisaluetta on organisaation toiminnan ja IT-strategian yhdistäminen sekä niistä johdettujen IT-ratkaisujen kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatioon. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus tietoturvasta sekä erilaisten järjestelmien integroinnista.

Arttu Arstila

Arttu Arstila

Arttu on Sulavan perustajaosakas. Sulavassa Arttu keskittyy Microsoftin pilvipalveluihin, erityisesti Office 365 -käyttöönottoihin.

Hannu Ojala

Hannu Ojala

Hannu on Sulavan perustajaosakas. Hannulla on työkokemusta IT-alalta vuodesta 1983 lähtien sekä asiakkaan että toimittajan puolelta. Hannu keskittyy Sulavassa SharePoint-tuotteeseen, jonka parissa hän on työskennellyt viimeisen viiden vuoden ajan. Hannu on yksi Suomen arvostetuimmista SharePoint-osaajista ja hänellä on sertifioinnit niin projektinhallinnasta (mm. IPMA-C) kuin SharePointista (MCITP ja MCPD).

Petteri Kankkunen

Petteri Kankkunen

Petteri on Sulavan perustajaosakas. Hänellä on 15 vuoden kokemus verkkopalveluiden ja viestinnän kehittämisestä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Töissään Petteri on perehtynyt etenkin digitalisoitumisen vauhdittamaan työnteon murrokseen. Sulavassa Petteri keskittyy siihen, miten yritysten toimintaa voidaan tehostaa sosiaalisen teknologian avulla sekä siihen, kuinka teknologiavetoisetkin projektit saadan onnistuneesti jalkautettua koko organisaatioon.

Juha Heikkonen

Juha Heikkonen

Juha on Sulavan liiketoimintajohtaja vastuullaan Sulavan jatkuvat palvelut. Hän on työskennellyt vuodesta 1987 it-alalla (Canon, Compaq/HP ja Microsoft) niin tietohallinnossa kuin asiakas- ja kumppanirajapinnan eri tehtävissä. Juhalla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, johtamisesta, esimiestyöstä sekä kumppaniyhteistyöstä. Sulavalle Juha siirtyi Microsoftin palveluyksikön myyntijohtajan tehtävästä työskenneltyään liki 12 vuotta Microsoftilla.

Jussi Palo

Jussi Palo

Jussilla on yli viidentoista vuoden kokemus Microsoftin teknologioista ja tuotteista. Hän on työskennellyt laajoissa SharePoint-hankkeissa ja tuotekehitysprojekteissa vastaten tuotekehityksestä, sekä infrastruktuuri- että sovellusarkkitehtuureista sekä BI-ratkaisuista. Pilvipalveluiden osalta Jussi on keskittynyt pääasiassa Azure IaaS sekä Office 365 -palveluihin.

Petri Helin

Petri Helin

Petrillä on lähes viidentoista vuoden kokemus tietojärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta käyttäen Microsoftin tuotteita ja teknologioita. Petri on työskennellyt SharePointin parissa vuodesta 2006 lähtien ja hänen erityisosaamisaluettaan on dokumentin- ja asianhallinta sekä kunnallis- ja valtionhallinnon prosessien sähköistäminen.

Karoliina Harjanne

Karoliina Harjanne

Karoliina on työskennellyt SharePointin parissa 7 vuoden ajan konsulttina, konseptoijana ja kouluttajana keskittyen erityisesti yhteisöllisiin toiminnallisuuksiin ja niiden edellyttämään kulttuurimuutokseen. Karoliinan erityisalaa ovat viestintä ja yhteistyö sekä näiden tehostaminen uudenlaisten työkalujen ja prosessien avulla.

Irja Dideriksen

Irja Dideriksen

Irjalla on 17 vuoden kokemus vaativista projektinhallintatehtävistä paikallisissa sekä monikansallisissa ympäristöissä. Hän on toiminut projektipäällikkönä useissa uusien toimintamallien sekä uuden teknologian käyttöönottoprojekteissa. Irjan erikoisosaamista on muutosjohtaminen, tietotyön kehittäminen sekä Office 365- ja SharePoint-ympäristöjen käyttöönottoprojektit, joissa hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Joni Luomala

Joni Luomala

Joni aloitti työuransa Tiedolla SharePoint ylläpito- ja kehitystehtävissä. Vajaan kolmen vuoden aikana Joni on ollut mukana kehittämässä useita enemmän tai vähemmän räätälöityjä julkisia verkkopalveluja sekä intra- ja extranet-ratkaisuja. Sulavassa Joni keskittyy SharePoint-projekteihin. Koulutukseltaan Joni on kauppatieteiden maisteri.

Teemu Teräväinen

Teemu Teräväinen

Teemu on Microsoft-tuotteiden asiantuntija ja kouluttaja. Erikoisalaa ovat sekä Office 365- että SharePoint -käyttöönotot ja ongelmanratkaisut. Teemu on toiminut useissa projekteissa asiantuntijatehtävissä sekä Microsoft -sertifioituna kouluttajana. Sulavassa Teemu työskentelee SharePoint- & Office 365 -tuotteiden parissa sekä opastaa asiakkaita hyödyntämään pilvipalveluita täydellä teholla.

Kalle Mansikkaniemi

Kalle Mansikkaniemi

Kalle on ollut mukana SharePoint–maailmassa vuodesta 2007 lähtien, erikoisosaamisenaan ulkoasut, räätälöinnit ja koulutukset. Hänellä on vahva www-tekniikoiden tuntemus ja ensimmäiset asiakasprojektit hän toteutti jo vuonna 1997. Alan jatkuva uudistuminen pitää mielenkiinnon edelleen yllä ja Kalle suhtautuu edelleen lapsenomaisen kiinnostuneesti uusiin tekniikoihin.

Jukka Peltola

Jukka Peltola

Jukka on tietotekniikan insinööri, jolla on kolmen vuoden kokemus finanssialan yrityksen kommunikaatiopalveluiden, kuten Exchangen, Lyncin ja SAP Contact Center -puhelinjärjestelmän ylläpidosta. Hän on toiminut useassa teknisessä projektissa asiantuntijana ja kouluttajana keskittyen uuden tuotteen tehokkaaseen käyttöönottoon. Sulavassa Jukka keskittyy Office 365- ja SharePoint-käyttöönottoihin sekä kehittää mielellään tietotyötä.

Tuomas Pakkanen

Tuomas Pakkanen

Tuomas on Microsoft-pilvipalveluiden asiantuntija, joka keskittyy Sulavalla Office 365-tuotteeseen. Tuomaksella on kokemusta projektinhallinnasta, teknisen asiantuntijan ja kouluttajan rooleista. Koulutukseltaan Tuomas on ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan diplomi-insinööri.

Arto Hannus

Arto Hannus

Artolla on IT-alan työkokemusta seitsemän vuoden verran. Microsoft Office 365 -palvelun parissa Arto on työskennellyt julkaisusta lähtien. Kokemusta on kertynyt useista eri järjestelmistä niin asiantuntijana kuin projektipäällikkönä. Sulavalla Arto keskittyy Office 365-palvelun ja Azure-pilvialustan käyttöönottoihin.

Essi Niinistö

Essi Niinistö

Essi keskittyy Sulavalla markkinoinnin, henkilöstö- ja hallinnollisten tehtävien tukemiseen. Essi on liiketalouden tradenomi sekä yliopisto-opiskelija. Työkokemusta hänellä on erilaisista myynti- ja markkinointituen, johdon tukemiseen sekä palveluneuvontaan liittyvistä tehtävistä muutamien vuosien ajalta. (Parhaillaan osa-aikainen opintojen vuoksi)

Janne Lehvonen

Janne Lehvonen

Dmitri Lajdinen

Dmitri Lajdinen

Dmitri Lajdinen on toiminut yli kymmenen vuotta ulkoistuspalveluiden parissa. Teknisenä konsulttina hän on työskennellyt virtualisoinnin, järjestelmänhallinnan sekä Microsoft -pilvipalveluiden parissa. Sulavalla Dmitri konsultoi Microsoft Azure –palveluita.

Marko Johansson

Marko Johansson

Marko on työskennellyt IT-alalla vuodesta 2002 lähtien erilaisissa teknisissä rooleissa, pääasiassa Microsoftin teknologioiden parissa. Kokemusta on kertynyt niin asiakkaan kuin toimittajan puolelta. Sulavalla Marko hyödyntää kokemustaan auttamalla asiakkaita löytämään parhaat Microsoftin pilviratkaisut tukemaan liiketoimintaansa.

Katri Valtari

Katri Valtari

Manu Sorjonen

Manu Sorjonen

Manu toimii Sulavalla myyntipäällikkönä Azure-pilvipalveluiden myynnin parissa. Ennen Sulavalle tuloa Manu työskenteli Microsoftilla lähes 10 vuotta teknisissä ja myynnillisissä rooleissa, joista viimeiset vuodet painottuivat Azure-palveluiden ratkaisumyyntiin. IT-alalla Manu on työskennellyt 90-luvun lopulta lähtien eri tyyppisissä rooleissa.

Atte Finska

Atte on diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistostosta. Aiempaa projektityökokemusta Atella on tietoturvakonsultoinnista ja asiakasrajapinnassa työskentelystä. Sulavalla Atte keskittyy Office 365-käyttöönottoihin sekä Azure-pilvialustaan ja sen mahdollistamiin BI-ratkaisuihin.

Otso Kasanen

Otso Kasanen

Carrick von Schoultz

Pasi Eerola

Jussi Laukkanen

Jussi Laukkanen

Jussilla on yli 15 vuoden työkokemus ICT-alalta, josta valtaosan hän on työskennellyt operaattorilla. Hänen erityisosaamistaan ovat yritysten kommunikaatiopalvelut, joiden parissa hän on toiminut sekä asiantuntijana että myynnin eri tehtävissä. Microsoft-teknologioiden parissa Jussi on tehnyt töitä viimeiset seitsemän vuotta. Sulavalla Jussi keskittyy Office 365 -käyttöönottoihin sekä Azure-pilviratkaisuihin.

Tommi Lehmusto